Notice: Undefined variable: autoLoad in /home/turayan/domains/turaya.eu/public_html/application/Bootstrap.php on line 27
Turaya
 

Relatie Management

Veel mensen lopend in de stad

Vraagt u zich ook wel eens af:


‘Zijn onze processen ondersteunend aan onze klanten, onze doelen en missie?’

 

Waarden bepalen de wijze hoe we de dingen in de wereld zetten. Waarden raken alle betrokkenen van de organisatie en hebben daarmee invloed op alle processen.

Bij een kleine organisatie (50 medewerkers) is de invloed van de directeur of het directieteam doorgaans van grote invloed, omdat er veelal geen zelfstandige afdelingen zijn. Daarboven zal de invloed van de onderliggende teams sterker gevoeld worden.

Dit kan een aanleiding zijn om kennis te maken met ons waarden systeem. Als we de waarden van de directie in kaart hebben gebracht, hebben we kennis hoe er naar de interne organisatie, naar de klanten en toeleveranciers gekeken wordt. Hoe is men georganiseerd en hoe lopen de processen?

 

Is dit wat je als directie wilt?

Zijn de processen voldoende ondersteunend?

Zijn de huidige processen effectief?

Zou de samenwerking beter kunnen?

Hoe is het nu met het persoonlijk leiderschap van de medewerkers?

Worden onze klanten optimaal bediend?

Sluit de oplossing van de toeleverancier aan op onze wensen?

 

Als directeur krijg je toelichting op je persoonlijke en (indien gewenst) het MT groepsprofiel. In een vervolggesprek bekijken we de organisatie en de huidige processen. We kunnen inzoomen op klantgerichtheid of zelfs klantbetrokkenheid. Doordat je vanuit een ander vertrekpunt kijkt, zijn nieuwe mogelijkheden sneller zichtbaar.

 

Uiteraard kan dit zelfde proces bij grote organisaties. Ook hier is de directie het vertrekpunt, maar zal je ook de waarden van managers van sleutel afdelingen in het proces moeten betrekken. Zodoende krijg je een beeld van de verschillende lagen in relatie tot de vraag. Zijn de doelen van de afdelingen ondersteunend aan de doelen van de organisatie, aan elkaar en aan de klanten? Alle medewerkers / afdelingen zijn een deel van de waardeketting (€, innoverend vermogen, vitaliteit) van de organisatie.

 

Waardenbewust werken stimuleert samenwerken en innoveren (zowel sociale- als technische innovatie). Klanten worden door waardenbewuste medewerkers beter begrepen en behandeld (53%).

 

Wil je sparren met ons over een aantal vraagstukken binnen je organisatie, dan doen we dit graag.

 

Nieuwsgierig?

Hoe wij je kunnen ondersteunen om meer klantgericht en klantbetrokken te werken?

Bel 06 26 708 627 

Of maak gebruik van ons contactformulier.

 

Wil je verder lezen

Duurzaam Innovatief Management, Waarden

Contact

+31 626 708 627
info@turaya.eu